De fantastiske bier

Læseprojekt ”De 4 fantastiske bier” i førskoleklassen

 

Et samarbejde mellem 4. klasse/Sybilla og førskoleklassen/Anke på Hans Helgesen-Skolen

 

Ide:

 

”skolevenner”-aftalen benyttes til en forberedelse til førskoleskolens ventende indskoling/skolegang

 

tage forskellige aktiviteter i læsning (højtlæsning, dialogisk læsning…)

 

 

mål:

 

udvikle/videreudvikle børnenes læsekompetence (både førskolebørnene og 4. klasses elever)

 

fordybe læsestrategien ”De fantastiske fire” efter Merete Brudholm

 

arbejde målrettet i et forløb

 

være med i en menigsskabende proces, for at tilegne sig viden og indsigt, informationer og oplevelser

 

 

beskrivelse:

 

tirsdag i 2. time efter morgensang mødes førskoleklassen og 4. klasse i 4. klasses lokale

2 elever fra 4. klasse forbereder et forløb om en bog med ”De 4 fantastiske bier”: Forudsig, spørg, opklar og opsummer, 1 anden elev guider gennem forløbet med store kort af ”De 4 fantastiske bier”

strategien har de arbejdet med fra starten af skoleåret i deres dansk-undervisning

hver torsdag i bibliotekstimen forberedes forløbet med læreren, billederne sættes ind i en Ipad-præsentation, så de understøttende kan vises på storskærm i klassen og der vælges aktiviteterne til de 4 bier (se bilag)

læreren giver et udvalg af aktiviteter der passer til og er alderssvarende

nye ideer om aktiviteter sættes på efter behov

i 2. time om tirsdagen står eleverne frem og kører forløbet selvstændigt, læreren og pædagogen understøtter, hvis der er behov

læreren evaluerer med 4. klasse, ændringer tages evt. for

 

 

 

 

 

 

Mulige aktiviteter til ”De 4 fantastiske bier”

 

 

 

 

FORUDSIG

”Hvad tror du bogen vil handle om?”

 

Bogcover vises

Titlen læses højt

Bagsideteksten læses højt

 

SPØRG

Teksten læses højt og der stilles spørgsmål til

 

Læse hele bogen højt, stille spørgsmål efterfølgende

Læse enkelte afsnit og stille spørgsmål til

 

OPKLAR

Svære ord/udtryk opklares

 

Spørge efter ord, der ikke blev forstået, komme med et svar

Vælge ord, der forklares med hjælp af billeder

Vendespil

Ordbogsarbejde/alfabet

 

OPSUMMER

 

Sætte bogens billeder i den rigtige rækkefølge

Vælge scener, der spilles med førskolebørnene

Samtale om bogens indhold i den rigtige rækkefølge

”Kunne du lide bogen, hvorfor, hvorfor ikke?”