Hans Helgesen Skolen har også en SFO. Den åbner hver dag, når skolen slutter, og har åbent til klokken 15.30. SFO'en holder til i skolens gamle lederbolig. I praksis er børnene ofte udenfor.

SFO'en er for alle elever på skolen.

SFO'en skal være et trygt og udviklende pædagogisk fritidstilbud inden for rammerne af Hans Helgesen Skolens værdigrundlag. Her skal trivsel, leg og læring skabe grobund for et meningsfuldt fritidsmiljø, så børnene udvikler deres sociale kompetencer. 

Børnene skal have frihed til at udfordre og prøve ting af, både i forhold til dem selv og andre. Men de skal også lære at der er grænser, frihed under ansvar, og at der i den forbindelse kan være konsekvenser, både gode og mindre gode. Børnene skal lære at håndtere disse.

 

SFO´ens medarbejdere har et godt samarbejde med skolen som foregår på mange planer og har til formål at

sikre en sammenhæng for barnet ved at de voksne samarbejder. Formålet med samarbejdet er helt overordnet at fremme barnets trivsel, så den enkelte inkluderes i fællesskabet. Det foregår både i skoletid og SFO-tid.

SFO giver lektiestøtte i form af, at barnet har mulighed for at lave lektier i SFO-tiden. SFO understøtter lektie-arbejdet igennem hyggelige rammer og støtter efter individuelle aftaler barnet i at huske at lave lektier / gå i lektie-café i skolen.