Vi har et fælles ansvar for at lære med hinanden, af hinanden og om hinanden.

 

Vi kan i fællesskab sørge for, at børnene udvikler en alsidig personlighed og bliver i stand til at udnytte deres egne muligheder på bedste måde.

 

Vi er: Eleverne

 

Skolen som institution

 

Elevernes forældre

  

 

Eleverne

 

Vi er i skolen for at lære noget. Det skal være sjovt at gå i skole.

Dette opnår vi når:

 

· vi hjælper hinanden

· vi ikke driller hinanden, så vi bliver kede af det

· vi er tolerante

· vi er ærlige

· vi har vores ting med

· vi koncentrerer os om undervisningen

· vi arbejder sammen

· vi ikke stjæler

· vi accepterer hinanden

· vi godt må lave fejl

· vi ikke slår

· vi laver vores lektier

· vi lytter til hinanden

· vi løser vores problemer

· vi søger om hjælp

· vi er fair over for hinanden

· vi taler pænt til hinanden

· vi overholder regler

· vi holder sammen

· vi ikke holder hinanden udenfor

 

 

 

Skolen som Institution

 

Skolen lever op til værdierne gennem:

 

· formidling af dansk sprog og kultur,

· det gode samarbejde mellem skole og hjem,

· det forpligtende samarbejde i klasseteamet omkring det enkelte barn,

· udviklingen af individuelle handleplaner som drøftes med hvert forældrepar,

· udviklingen af sociale handleplaner for hele klassen

· samarbejdet med andre organisationer indenfor og udenfor mindretallet til gavn for vores elever og skolens familier

· veluddannede lærere, pædagoger og andet personale

· velfungerende fysiske og psykiske rammer

· æstetiske fysiske rammer

· en skoleudvikling, der tager udgangspunkt i samfundets udvikling, mindretallets udvikling, pædagogikkens udvikling og først og fremmest det enkelte barns behov.

 

 

 

Elevernes forældre

 

Vi forældre har besluttet os for dansk sprog og kultur som kulturel identitet i et tysk samfund, da vi valgte skole og børnehave for vores børn.

Vores børn skal have en god uddannelse på Hans Helgesen-Skolen og blive udadvendt mod den store verden, kunne arbejde i team, blive opdraget til sociale kompetencer, føle sig trygge og bibeholde glæden ved at lære.

Egentlig ønsker vi jo alle den skole vi selv gerne ville være gået på.

Dette er mange ønsker lærerne arbejder for hver dag, men de har også vores fulde tillid og understøttelse for at kunne opfylde dem.

Vi som forældre er da også forpligtet til at leve op til det vi forventer af skolen:

Den gode opdragelse i hjemmet, samarbejdet med lærerne og i samarbejdsrådet og samarbejdet med de andre forældre omkring skolehverdagen er de vigtige byggesten. Vi formidler børnene et positivt forhold til skolen, til dansk kultur og vi gør os alle umage med at bruge eller at lære det danske sprog.

 

Forældrekredsen har en tradition for at bidrage med en særlig kvalitet i skolehverdagen. Vi arbejder med i udvalg, deltager i valg af kontaktforældre, fællesrådsmedlemmer og samarbejdsrådsmøder og møder op til forældreaftener.

 

Når der er brug for hjælp, hjælper vi gerne.

 

 

Vedtaget af Samarbejdsrådet den 25.02.2007