Alle hovedfagslærere i en klasse mødes to gange i løbet af skoleåret med det mål at drøfte hver enkelt elevs situation. I samtalen drøftes og dokumenteres sociale og faglige kriterier og trivsel for hver enkelt elev. Styrker og udviklingsmuligheder bliver belyst. Efterfølgende inviterer vi hver enkelt forælder eller forældrepar til en samtale med hovedfagslærerne. Denne samtale er begrænset på 15-20 minutter.

 

Samtalen tager udgangspunkt i lærernes dokumentation og bliver suppleret med forældrenes billede og indtryk af barnets situation i skolen og i hjemmet. Vi danner los i fællesskab et billede af barnet og drager fælles konklusioner om konsekvenser eller tiltag. Det kan f. eks være speciel faglig understøttelse, øget personlig opmærksomhed, formidling til hjælp omkring opdragelse osv. eller vi bekræfter også bare hinanden i at det kører rigtig godt for barnet.

 

Mål:

 

- øget og formaliseret kontakt med hjemmet uden at aktuelle problemstillinger eller konflikter er udgangspunktet

 

- forebyggende kommunikation med hjemmet

 

- hjem og skole som ligeværdige parter

 

- individuelle løsninger for faglige eller sociale udfordringer

 

- at skabe grundlag for differentieret undervisning

 

- at skabe grundlag for udarbejdning af sociale handleplaner for klassen

 

- forældre og lærere arbejder i samme retning

 

Konsekvenser:

 

- bedre og mere konstruktiv kontakt mellem skole og hjem

 

- bedre overblik over det enkelte barns situation

 

- vi overser ikke de ”stille” børns situation

 

- vi bliver ofte bekræftet i vores billede af barnet gennem forældrenes fortælling og vi kan blive overrasket over nogle aspekter vi i erfarer gennem forældrene, begge ting betragter vi som meget væsentlige og vigtige for vores arbejde

 

- vi oplever stor tilfredshed og glæde blandt forældre og lærere, selv om samtalen kun er begrænset, men meget effektiv

 

- en meget stor del af ad hoc-møderne omkring konflikter eller problemer bortfalder pga. det forebyggende arbejde