Velkommen på Hans Helgesen Skolens hjemmeside

Vi er en lille skole, hvor alle kender hinanden, - og vi lægger vægt på en høflig og venlig omgangsform. Vi vil gerne være en skole, hvor vi behandler hinanden med gensidig respekt og forståelse. Det er også vigtigt for os at skabe et åbent og tillidsfuldt forhold mellem forældre og lærere.

 

Vi er glade for den tillid forældrene viser os idet de sender deres børn til Hans Helgesen Skolen. Skolens fællesskab bliver så tydeligt ved de store arrangementer, som julefest, forårskoncert, motionsdag eller aktivitetsdage. 

 

Hans Helgesen-Skolen blev grundlagt i 1946 som byskole i Frederiksstad. I dag er skoledistriktet ret vidtstrakt og de fleste elever kører med bus til skole. Elevtallet er p.t. på 75 fordelt på 4 klasser (1.kl.-6.kl.). Vi er syv lærere der underviser børnene. Der er to børnehaver tilknyttet skolen. Førskolearbejdet foregår på skolen.

 

Ud over den obligatoriske undervisning er skolen åben for flere fritidstilbud til elever og voksne, herunder flere musikgrupper, ungdomsklub og aftenskole. Det musiske og naturen vurderes højt og har god grobund.