Bier på Hans Helgesen-Skolen

 

Uddrag af læseplanen for Natur/teknik:

 

Formålet med faget

 

Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne erhverver kundskaber og gennem oplevelser og erfaringer med natur og teknik opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge og udvikler, sprog og begreber, som har værdi i det daglige liv.

 

 Stk 2. Elevernes iagttagelser og eksperimenter skal medvirke til, at de udvikler praktiske færdigheder, kreativitet og evne til samarbejde. Undervisningen skal vedligeholde og fremme elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur, teknik,livsbetingelser og levevilkår samt deres lyst til at stille spørgsmål og lave undersøgelser.

 

Stk 3 undervisningen skal medvirke til, at eleverne udvikler forståelse af samspillet mellem mennesker og natur i deres eget og fremmede samfund samt ansvarlighed over for miljøet som baggrund for engagement og handling.

 

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er.

                                         Den nære verden

                                         Den fjerne verden

                                         Menneskets samspil med naturen

                                         Arbejdsområder og tankegange

De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne får mulighed for at

                                         undre sig og bruge ders forstillinger og nysgerrighed som udgangspunkt for oplevelser, undersøgelser og eksprimenter i den nære og fjerne omverden

                                         forstå og opleve, hvorledes naturfaglig viden fremkommer som et samspil mellem menneskets iagttagelser, undersøgelser, læsning, tanker og eksperimenter.

                                         Udvikle sprog faglige begreber og evner til at argumentere, vurdere og reflektere

 

Udgangspunkt for biavl på Hans Helgesen-Skolen

 

                                         En aktiv biavler blandt lærerne

                                         Ved at anlægge skov/frugtplantage

                                         Biotop

 

                                         Tradition for tværfagligt samarbejde

 

                                         En ledelse der er understøttende og engageret

                                         Hurtig  adgang til omgivende natur

                                         Aktive forældre og interesserede elever

 

Undervisningens indhold

 

 

                                         Se på en bi

                                         Biernes udvikling

                                         Kig på varroamider

                                         Biavlerens redskaber

                                         Bidronningen

                                         Bier og bestøvning

                                         Biernes dans

                                         Når bierne sværmer

                                         Vi slynger honning

                                         En arbejderbis liv

                                         Biavlerens arbejder året rundt

                                         Bier, bestøvning og naturens kredsløb

Til hvert område er der udarbejdet arbejdsmateriale, som ligger klar på skolen

 

Eksempel på et forløb - bestøvning

 

Biernes bestøvning har frembragt et æble. En af kernerne spirer og bliver til et æbletræ.

Hvilken betydning har det?

1.                                      Hvem finder næring i blomsten?

2.                                      Hvem spiser æblerne?

3.                                      Hvem bor i løvet og i træet?

4.                                      Hvem bruger træet?

5.                                      Industrien og husholdningens brug af æblerne

6.                                      Uden bier ingen æbler - konsekvenser

 

Tværfaglige aktiviteter

Biavl lægger op til en mængde tværfaglige aktiviteter:

                                         Insekt-hoteller til vildbier, humlebier og insekter

                                         Madlavning

                                         Fremstilling af plancher, tegninger, etiketter til honningglas

                                         Dansk- og tyskundervisning. Produktion af tekster, læsning, fortælling

 

 Praktisk gennemførelse

 

Vi forestiller os at forløbet for undervisningen tager udgangspunkt i en introduktion på 3. klassetrin og et dyberegående forløb i 6. klasse.

Selve forløbet bestemmes af klasselærerrådet i pågældende klasse og biavleren.

Her fastlægges også graden af tværfaglighed og forældreinddragelse.