Frederiksstad ligger i marsken klemt inde mellem Trenen og Ejderen. Fra byen er der kort afstand til mange forskellige biotoper.

 

Skolen ligger i udkanten af byen med nem adgang til det omgivende land. Vi råder over en stor skolegård og en rummelig sportsplads.

 

Vi har i mange år været optaget af, hvordan vi kan udvikle elevernes glæde ved at beskæftige sig med natur/levevilkår og øge deres lyst til stille spørgsmål, lave undersøgelser og engagere sig.

 

Det har resulteret i en lang række tiltag. Vi bestræber os på at udvikle initiativerne i samarbejde med børnene og forældrene. Vi arbejder ligeledes sammen med Børnehaven ( som er nabo til skolen ) og Sfo.

 

Internt arbejder vi tværfagligt. Skolens ledelse understøtter initiativerne i højeste grad.

 

Vi er ikke en særlig skole. Vi er bare overbeviste om vigtigheden i føre børnene ind naturen på en „naturlig“ måde. Det er en del af vores dagligdag. Vi tænker det med, når vi taler om skoleudvikling.

 

En særlig skole, ville være en skole, der ikke arbejdede sådan.

 

 Vores arbejde kan inddeles i to faser.

 

Fase I: Her beskæftigede vi os med vores grønne profil

 

 • Biotop med planter fra området. 1995
 • Pileplantage 2005
 • Skoleskov på ca 800 kvm. Hver klasse har sit eget frugttræ. Desuden har vi plantet mange træer.
 • Planteskole 2010
 • Udendørs klasselokale. Betalt af Forældrefonden. Opført af lærere,elever og forældre. 2010
 • På skolen har vi en „Naturens dag“ om året.
 • Lærere,elever og forældre har bygget en  shelter i skoleskoven. 2013
 • Emnedage i lokalområdet hvert år
 • Officielt besøg af Schleswig-Holsteins Umweltminister i forbindelse med et projekt om livet i og omkring vand
 • Har deltaget i „Jugendwaldspiele“ sammen med de tyske skole. Vi har arrangeret det en gang.
 • Kajakklubben har en dag om ugen for børn
 • Vi har har haft „Wanderwerkstatt“ på skolen. Udstilling om „Vögel im Wattenmeer“. Vi har oversat plancherne til dansk
 • I samarbejde med Sfo har vi bygget et drivhus. Sfo har højbede, krydderihave. Tipi
 • Børnehaven har ligeledes højbede, drivhus, frugttræer.
 • Børnehaven samarbejder med den tyske børnehave om en Skovbørnehave, som besøges i sommermånederne.

 

 Fase II: Biavl på Hans helgesen-Skolen i 2013.

 

Det der skulle vise sig, at kitte alle initiativerne sammen var anlæggelse af en bigård i 2013.

 

Med bierne fik vi et udgangspunkt, der forbandt alle aktiviteterne.

 

Skolens har en lærer med lang erfaring som biavler. I foråret fik vi så 3 bifolk. Alt det praktiske var på plads.

 

I forbindelse med en „praktisk dag“ indrettede vi (forældre,lærere og elever ) bigården med fliser og en afskærmning/læhegn med buske,stauder og træer.

 

Vi har lavet vores egen beskrivelse og læseplan for arbejdet med bierne.

 

Denne er i overensstemmelse med dele af vores officielle læseplan for fagene natur/teknik, dansk, tysk og billedkunst.

 

Vi har fremstillet undervisningsmateriale for 3.-6. klasse

 

Vi har prøvekørt et forløb med 5 elever fra en 3. klasse på 10 timer

 

Ud fra de erfaringer vi har gjort føler vi os godt rustet til at starte med hele klasser i 2014.

 

Planen er at lave et grundkursus for 3. klasse og et intensivkursus for 6. klasse

 

Inden vi starter ( biåret begynder ca i marts ) vil vi have en model for tværfagligheden.

 

Både for 3. klasses og for 6. klasses vedkommende vil hver elev lave sin egen bog på Ipad med tekst, billeder og videoer.

Læreren (biavleren) er selv i gang med en bog om „Årets gang i bigården“.

De fremstillede bøger vil vi så vise andre klasser, besøgende, forældre.

I foråret ( 05.04.14) afholder vi en „praktisk dag“, hvor elever, lærere og forældre vil lave en ny planteskole/plante flere træer.

 

I forbindelse med skolen „Forårskoncert“ d. 10.04.14 laver vi en udstilling om bier for forældre og andre besøgende. Udstillingen vil omfatte plancher, billeder, film, billeder. I samarbejde med kunstlæreren vil vi lave poster og brevkort med børnetegninger.

 

Denne udstilling vil vi også vise på torvet i Frederiksstad. Her vil den lokale presse blive inviteret.

I skolegården vil vi indrette „hængende haver“ med masser af blomster.

Skolen er vært for et kursus under Dansk Skoleforeing for Sydslesvig i foråret 2014.

Vi har lagt mærke til, at desto mere vi arbejder med den „grønne profil“ og bigården, jo flere elever og forældre, der bliver aktive, jo flere ideer og muligheder åbner der sig.

Mange har efterhånden medejerskab til projektet. Den erfaring er god at gøre:

Det er muligt at udrette noget.

Som sagt er vi ikke en særlig skole. Men vi føler, at vi er på vej til at blive en naturlig skole.