Skoleforeningen NYT

Kære forældre ,

Her til foråret står forældrerepræsentanterne til skolernes samarbejdsråd til valg. Der vælges også et nyt Fællsråd (Skoleforeningens generalforsamling) og en ny Styrelse. Skoleforeningen er forældrestyret. Det er forældrene, som bestemmer kursen i institutionerne og for hele foreningen. Derfor er det vigtigt, at forældrene blander sig og stiller op til valg. 
Du kan nu læse Skoleforeningens medlemsblad, Fokus, online på Skoleforeningens hjemmeside. Emnerne ved siden af valgene er: Efterskoleophold, Sydslesvigkonferencen, tilbud til nye forældre i mindretallet og en konference for lederne i Skoleforeningen,

Hilsen Daniel Dürkop, redaktør.

Valgår i Skoleforeningen

I skoledistrikterne varmes der op til valg indenfor Skoleforeningens mange samarbejdsråd og til fællesrådet. En ny styrelse bliver valgt inden sommerferien.

Frem til slutningen af april vælges der samarbejdsrådsmedlemmer og medlemmer til Skoleforeningens fællesråd i skoledistrikterne. Inden sommerferien mødes de nye fællesrådsmedlemmer så i skolekredsen for at vælge deres medlem til skoleforeningens styrelse for de kommende tre år. Læse mere her og i Fokus

Dobbelt så mange
efterskoleelever

Sydslesvigudvalget og Skoleforeningen vil satse på 100 efterskoleelever årligt i løbet af fem år. Efterskolernes dag i Flensborg

Skoleforeningens formand Udo Jessen og direktør Lars Kofoed Jensen har været i kulturministeriet i København for at drøfte efterskoleophold. I Flensborg har rigtig mange været til Efterskolernes dag og rejsemesse. 
Læs mere her og her

FORVENTNINGER OG KRAV I DET DANSKE MINDRETAL

Det er vigtigt, at afstemme forventningerne, både i forhold til nye medlemmer og nye ansatte i det danske mindretal.

Lidt over 100 interesserede var i sidste weekend samlet til den anden Sydslesvigkonference med emnerne »mission og vision« og »sprogpolitik«. Formiddagen gik med en bred debat om lidt af hvert: bekendelsen til det danske, mindretallets kernefortælling og ikke mindst det at stille krav. Debatten gjorde det helt tydeligt, at en egentlig kernefortælling for mindretallet er næsten umuligt at formulere.
Læs mere

KONFERENCE OM
LEDERNES ROLLE

Sikkerhed og de personlige styrker stod på dagsordenen til Skoleforeningens lederkonference.

En gang hvert andet år mødes alle lederne fra Skoleforeningens skoler og daginstitutioner til en fælles lederkonference for at diskutere emner, der berører dem alle. Læs mere
 

EN BEDRE START

Forskellige initiativer skal gøre det nemmere for de nye at blive en del af mindretallet.

Skoleforeningen har sammen med andre mindretalsorganisationer under Det sydslesvigske Samråd drøftet initiativer, som skal styrke det folkelige arbejde og fællesskabet inden for det danske mindretal, både i forhold til nye medlemmer af mindretallet samt nye medarbejdere.
Læs mereSkoleforenigens formand, Udo Jessen, skriver om
»Demokratiet lever af deltagelse«.