Skolens 70 års jubifest

 

Hans Helgesen-Skolen i Frederiksstad har fejret sin 70-års fødselsdag.

Skolenes gave til børnene var en emneuge med et ægte cirkusEmneugen blev afsluttet med en stor gallaforestilinghvor alle børn optrådte.

Det var en stor oplevelse for børnene og  sandelig også forde ca 200 tilskuere.

Den anden del af jubilæet var et arrangement for tidligereeleverSkolen havde forberedt en fotoudstilling, et diashow, alle kunne efter eget valg af sted blive fotograferetIndenfestmiddagen spillede „Aspi-orkestret“ under ledelse af Bente Stenger. Flere af talerne skulle senere udtrykke deresbegejstring for den musikglæde, der er vokset op omkringskolen.

Men det vigtigste var vel nok samtalen, der hurtigt kom i gang blandt de tidligere eleverVi havde fra skolens side lagt vægtat festen var for elever, der var blevet indskolet i 40- erneog 50-erne

Skolen er helt anderledesmen alligevel den samme“.

Det syn  skolen blev også understreget af de mange taler, der blev holdt.

Den ånd og kultur som skolen er præget af nu, bygger  de mange tidligere elvers og læreres virke.

Det var imponerende  mange „gamle“ elever, der varkommet. Helt enestående var det dogat der varskoleledere/skoleinspektører, der dækkede 68 af de 70 årskolen har eksisteretHvis man altså indregner Niels Henriksen som skolelederDet var hans far jo.

Ingrid Rahn og Jette Rasmussen kunne også tegne sig formange lederår.

Vi var dybt taknemmelige overat kunne møde  mange ivrigeengagerede og velmenende tidligere eleverTaknemmelige over det fundamentsom de har lagt. 

Aftenen underbyggede skolens motto

Vi lærer af hinandenmed hinnanden og af hinanden

Vi er allerede begyndtat småsnakke om 75 års jubilæet.

Vi ses.

Det bliver sjovt.