Årsmøde i Fredriksstad og Drage

Præst løftede pegefingeren

Udo Jessen som ridderlig redningsmand. Foto: Peter Hansen

Ulrich Vogels tale blev afbrudt af klapsalver. Skoleforeningens formand optrådte som redningsmand.


Frederiksstad og Husums nye præst, Ulrich Vogel gav udtryk for såvel sin begejstring for mindretallet og vestkysten som sin undren over visse forhold, da han talte på årsmødet i Frederiksstad.

- Hvorfor taler I ikke mere dansk med hinanden? Det er sjovt at tale dansk, sagde han.

Vogel undrede sig også over, at alting hos mindretallet i Flensborg ser ud som i Danmark - nye møbler, nye tæpper - mens det på vestkysten forekommer mere slidt. Og over at en tur til vestkysten for mange flensborgere forekommer at være lige så lang som en vandring til Vladivostok, mens de mener, at den anden vej er det rene hupti-vupti for vestkystboerne.

Begge dele udløste spontane klapsalver fra forsamlingen.

Mødet startede i øvrigt lidt dramatisk. Et par solide vindstød truede med at vælte fanen ned over distriktets formand, Sina Clorius da hun bød velkommen. Men skoleforeningens formand, Udo Jessen stormede resolut over og reddede hende - i et tempo de færreste ville have tiltroet en mand i hans alder.

Jessen selv talte også på mødet For underholdningen stod Aspirantorkestret og Svogerlev Harmoniorkester.(Tekst Peter Hansen)

Grænseforeningen blev en paraplyorganisation

Tvungen af vejrliget blev Grænseforeningen i bogstaveligste forstand til en paraplyorganisation. Foto: Peter Hansen

Det dryppede i Drage, så taleren fik brug for en paraplyholder, da årsmødetalen skulle holdes.


Hen ved 150 mennesker deltog i Drage i optoget rundt i landsbyen, hvor mange beboere flagede for at byde den velkommen. Flagede med lidt af hvert såvist, men flagede.

Optoget blev kortet en kende af, da truende skyer trak op over Stapelholm.

Grænseforeningens generalsekretær, Knud Erik Therkeldsen drog paraleller mellem gårsdagens valg i Danmark og årets årsmødemotto.

- Hvis nogle flere kunde finde Sydslesvig og se, hvordan man her kan leve flere nationaliteter side om side, var det næppe gået som det gik, sagde Therkeldsen.(Tekst Peter Hansen)