Stormen på FrederiksstadStormen på Frederiksstad var Treårskrigens sidste større slag. Efter Slaget på Isted Hedetrak de slesvig-holstenske oprørere sig tilbage til Holsten. Herfra angreb de flere gange danskerne med det formål at trække de danske tropper ned til Holsten (som var medlem af Det tyske Forbund) og dermed inddrage de tyske stater i Treårskrigen igen.

Den 29. september 1850 klokken 08:30 indledte slesvig-holstenerne et større bombardement af Frederiksstad, der var befæstet af danske tropper. Efter 5 dages beskydning af den 1600 mand store danske hær under Hans Helgesens kommando gik slesvig-holstenerne den 4. oktober 1850 med 5000 mand til angreb. Kampen varede hele natten, men om morgenen måtte slesvig-holstenerne trække sig tilbage. Under bombardementet blev det meste af byen skudt i brand. Både rådhuset og remonstrantkirken ødelagdes under bombardementet.

Ved den lutherske kirke i Frederiksstad er der rejst et granitmonument for de 53 danske soldater, der faldt under bombardementet af Frederiksstad i oktober 1850.

Wikipedia 4.oktober 2014