Skt Hans

Så blev det igen tid til midsommerfesten. Og den faldt igen på den 23.
juni. Heksen blev sendt til vejrs og Merten fra 6.klasse holdt en lille
fin båltale, hvori han tog afsked med skolen. 
Sankt Hans festen var godt besøgt og vejret holdt sig lige så længe at
det vigtigste var overstået.
Pølserne var spiste og snobrødene bagte, da regnen så kom til sidst.
Nu kan det så også blive sommer og ferietid med alt hvad dertil hører.