SSF Husum amt
SSF Husum amt

SKOLENS BLOG


Sankt Hans

Fuldt hus og fuld musik i Frederiksstad

Børnehavebørnene har lavet den flotte heks, der futtes af ved Sankt-Hans-Helgesen-arrangementet. Foto: Sina Clorius

Trods småregn mødte halvandet hundrede op til sankthansfest på Hans-Helgesen-Skolen.


Der er altid musik med når man holder fest i Frederikstad. 

Til Sankthans var det samspilgruppen ledet af Ulrike Sukohl, der er musiklærer på Hans-Helgesen-Skolen, hvor festen blev holdt. 

Otte elever fra 5. og 6. klasse, sang „Danse i måneskin“, støttet af 3. klassens blokfløjtegruppe. 

De fik vist, at man sagtens kan blande moderne pop-rytmer med gamle traditioner. 

150 deltagere trodsede småregnen og hyggede sig i skolegården med musik, fællessang og grillmad. Clara Keim, mor til en 7-årig skoledreng og en børnehavepige holdt en bevægende båltale om det tætte fællesskab, hun oplever i mindretallet.  Clara Keim er opvokset på Før og har gået i dansk skole der. Efter et par år i Sydtyskland blev hun og hendes børn genoptaget varmt og hjerteligt i det danske system, fortalte hun. 

Så blev bålet tændt, opmærksomt overvåget af børnehavebørnene, der som vanligt havde fremstillet en flot heks. 

Selvom vejret var fugtigt, brændte det så længe, at man måtte slukke ilden for at få folk til at gå hjem klokken 21.30. (SSF hjemmeside, 27.06.17)Ung båltaler på Hans-Helgesen-Skolen

Clara Keim holder båltalen ved sankthansfesten i Frederiksstad.

 

Når de danske i Frederiksstad den 23. juni samles til sankthansfest, bliver det SSF-Frederiksstads nye bestyrelsesmedlem, Clara Keim, der holder båltalen.

 

Clara Keim, der oprindeligt stammer fra Før, flyttede efter nogle år sydpå til Frederiksstad i vinter og blev straks aktiv i mindretallet. Dels som medlem af SSF-distriktets bestyrelse, dels som frivillig teaterinstruktør på et stykke, børn fra Hans-Helgesen-Skolen opførte til årsmøderne i Drage og Frederiksstad.

 

Arrangementet holdes på Hans-Helgesen-Skolen og begynder klokken 18.

(SYFO hjemmeside 16.6.17)

Forårskoncert

0 Kommentare

Sponsorløb

Som noget nyt har Hans Helgesen-Skolen og Frederiksstad-Drage Daginstitution afholdt sponsorløb sammen.

Det var den 7. april, og der blev løbet mange kilometer af såvel vuggestue- som børnhave- og skolebørn samt nogle flittige forældre og bedsteforældre.

Formålet er den gode fælles oplevelse på tværs af alder og kunnen, som blev afrundet med, at selveste Bamsemor fik lov til at deltage.

Daginstitutionen arbejder meget inspireret af »Fri for mobberi«, hvor Bamsemor er den, som passer på alle store som små.

En børnehavemor var så flittig og har syet Bamsemor-dragten, som blev til et genkendeligt highlight - stor tak for engagementet!

Flittige løbere

Vi var heldige, at der kun faldt et par dråber regn denne dag, så løbet kunne blive en stor succes. Der var mange, som løb alt og mere, end de kunne, og havde fundet sig diverse sponsorer som forældre, bedsteforældre, kolleger, venner og endda firmaer. Alle pengene vil komme børnene til gode, idet såvel skolen som daginstitutionen vil bruge sponsorpengene på legepladserne, der begge kan bruge en kærlig hånd og noget nyt legetøj/redskaber.

Forældrene var flittige til at komme med sund og lækker mad til sportsfolkenes buffet, række de tørstige løbere en tår vand undervejs og stå post sammen med lærerne, så sikkerheden kunne garanteres.

Flittige medarbejdere

Daginstitutionens medarbejdere var flittige i selve løbet sammen med børnene, nogle fik lidt lange arme, andre lange tunger. Mange af de ældre institutionsbørn blev nemlig mægtig imponeret af skoleeleverne og jagtede efter dem i løb.

Måske bliver dette til en ny og god tradition, hvor en stor fælles påskeafslutning giver god fælles energi?

Samtidig kan der på denne måde samles penge til vigtige fremtidige projekter, som ikke er indeholdt de almindelige budgetter.

Vi får at se...

Afsluttende skal der lyde en stor tak til alle, som har været så aktive deltagere på forskellig vis.

Morlyn Albert,

daginstitutionsleder

Skoleforeningen NYT

Kære forældre ,

Her til foråret står forældrerepræsentanterne til skolernes samarbejdsråd til valg. Der vælges også et nyt Fællsråd (Skoleforeningens generalforsamling) og en ny Styrelse. Skoleforeningen er forældrestyret. Det er forældrene, som bestemmer kursen i institutionerne og for hele foreningen. Derfor er det vigtigt, at forældrene blander sig og stiller op til valg. 
Du kan nu læse Skoleforeningens medlemsblad, Fokus, online på Skoleforeningens hjemmeside. Emnerne ved siden af valgene er: Efterskoleophold, Sydslesvigkonferencen, tilbud til nye forældre i mindretallet og en konference for lederne i Skoleforeningen,

Hilsen Daniel Dürkop, redaktør.

Valgår i Skoleforeningen

I skoledistrikterne varmes der op til valg indenfor Skoleforeningens mange samarbejdsråd og til fællesrådet. En ny styrelse bliver valgt inden sommerferien.

Frem til slutningen af april vælges der samarbejdsrådsmedlemmer og medlemmer til Skoleforeningens fællesråd i skoledistrikterne. Inden sommerferien mødes de nye fællesrådsmedlemmer så i skolekredsen for at vælge deres medlem til skoleforeningens styrelse for de kommende tre år. Læse mere her og i Fokus

Dobbelt så mange
efterskoleelever

Sydslesvigudvalget og Skoleforeningen vil satse på 100 efterskoleelever årligt i løbet af fem år. Efterskolernes dag i Flensborg

Skoleforeningens formand Udo Jessen og direktør Lars Kofoed Jensen har været i kulturministeriet i København for at drøfte efterskoleophold. I Flensborg har rigtig mange været til Efterskolernes dag og rejsemesse. 
Læs mere her og her

FORVENTNINGER OG KRAV I DET DANSKE MINDRETAL

Det er vigtigt, at afstemme forventningerne, både i forhold til nye medlemmer og nye ansatte i det danske mindretal.

Lidt over 100 interesserede var i sidste weekend samlet til den anden Sydslesvigkonference med emnerne »mission og vision« og »sprogpolitik«. Formiddagen gik med en bred debat om lidt af hvert: bekendelsen til det danske, mindretallets kernefortælling og ikke mindst det at stille krav. Debatten gjorde det helt tydeligt, at en egentlig kernefortælling for mindretallet er næsten umuligt at formulere.
Læs mere

KONFERENCE OM
LEDERNES ROLLE

Sikkerhed og de personlige styrker stod på dagsordenen til Skoleforeningens lederkonference.

En gang hvert andet år mødes alle lederne fra Skoleforeningens skoler og daginstitutioner til en fælles lederkonference for at diskutere emner, der berører dem alle. Læs mere
 

EN BEDRE START

Forskellige initiativer skal gøre det nemmere for de nye at blive en del af mindretallet.

Skoleforeningen har sammen med andre mindretalsorganisationer under Det sydslesvigske Samråd drøftet initiativer, som skal styrke det folkelige arbejde og fællesskabet inden for det danske mindretal, både i forhold til nye medlemmer af mindretallet samt nye medarbejdere.
Læs mereSkoleforenigens formand, Udo Jessen, skriver om
»Demokratiet lever af deltagelse«.

SFO i skolens påskeferie

Kære SFO- forældre og interesserede

 

 

SFOen tilbyder pasningsordning i påskeferien.

 

Uge 15- fra mandag den 10.4.17- fredag den 14.4.17

 

Uge 16- fra tirsdag den 18.4.17- fredag den 21.4.17

 

 For ikke tilmeldte elever koster det 70€ pr. uge for 8 timers pasning om dagen- 7.30- 15.30.

 

Hvis der er et behov henvend jer venligst til SFO- personalet.

Stormester i oplæsning på HHS

I dag blev der afholdt kvartfinalen i stormester i oplæsning 2017 på HHS. 5 elever fra vores femte klasse har stillet sig udfordringen. De skulle foran et publikum bestående af 3. , 4. , 5. og 6. klasse og  fire hårde dommer. De skulle læse op af en tekst, de selv har valgt. Oplæsningen måtte tage 3 minutter inkl. præsentation af bogen.
Jojo blev den heldige vinder efter juryen nærmest blev nød til at kaste en mønt for at udpege den dygtigste oplæser. Alle oplæser var ekstrem gode i år!!