SSF Husum amt
SSF Husum amt

SKOLENS BLOG


Skoleforeningen NYT

Kære forældre ,

Her til foråret står forældrerepræsentanterne til skolernes samarbejdsråd til valg. Der vælges også et nyt Fællsråd (Skoleforeningens generalforsamling) og en ny Styrelse. Skoleforeningen er forældrestyret. Det er forældrene, som bestemmer kursen i institutionerne og for hele foreningen. Derfor er det vigtigt, at forældrene blander sig og stiller op til valg. 
Du kan nu læse Skoleforeningens medlemsblad, Fokus, online på Skoleforeningens hjemmeside. Emnerne ved siden af valgene er: Efterskoleophold, Sydslesvigkonferencen, tilbud til nye forældre i mindretallet og en konference for lederne i Skoleforeningen,

Hilsen Daniel Dürkop, redaktør.

Valgår i Skoleforeningen

I skoledistrikterne varmes der op til valg indenfor Skoleforeningens mange samarbejdsråd og til fællesrådet. En ny styrelse bliver valgt inden sommerferien.

Frem til slutningen af april vælges der samarbejdsrådsmedlemmer og medlemmer til Skoleforeningens fællesråd i skoledistrikterne. Inden sommerferien mødes de nye fællesrådsmedlemmer så i skolekredsen for at vælge deres medlem til skoleforeningens styrelse for de kommende tre år. Læse mere her og i Fokus

Dobbelt så mange
efterskoleelever

Sydslesvigudvalget og Skoleforeningen vil satse på 100 efterskoleelever årligt i løbet af fem år. Efterskolernes dag i Flensborg

Skoleforeningens formand Udo Jessen og direktør Lars Kofoed Jensen har været i kulturministeriet i København for at drøfte efterskoleophold. I Flensborg har rigtig mange været til Efterskolernes dag og rejsemesse. 
Læs mere her og her

FORVENTNINGER OG KRAV I DET DANSKE MINDRETAL

Det er vigtigt, at afstemme forventningerne, både i forhold til nye medlemmer og nye ansatte i det danske mindretal.

Lidt over 100 interesserede var i sidste weekend samlet til den anden Sydslesvigkonference med emnerne »mission og vision« og »sprogpolitik«. Formiddagen gik med en bred debat om lidt af hvert: bekendelsen til det danske, mindretallets kernefortælling og ikke mindst det at stille krav. Debatten gjorde det helt tydeligt, at en egentlig kernefortælling for mindretallet er næsten umuligt at formulere.
Læs mere

KONFERENCE OM
LEDERNES ROLLE

Sikkerhed og de personlige styrker stod på dagsordenen til Skoleforeningens lederkonference.

En gang hvert andet år mødes alle lederne fra Skoleforeningens skoler og daginstitutioner til en fælles lederkonference for at diskutere emner, der berører dem alle. Læs mere
 

EN BEDRE START

Forskellige initiativer skal gøre det nemmere for de nye at blive en del af mindretallet.

Skoleforeningen har sammen med andre mindretalsorganisationer under Det sydslesvigske Samråd drøftet initiativer, som skal styrke det folkelige arbejde og fællesskabet inden for det danske mindretal, både i forhold til nye medlemmer af mindretallet samt nye medarbejdere.
Læs mereSkoleforenigens formand, Udo Jessen, skriver om
»Demokratiet lever af deltagelse«.

SFO i skolens påskeferie

Kære SFO- forældre og interesserede

 

 

SFOen tilbyder pasningsordning i påskeferien.

 

Uge 15- fra mandag den 10.4.17- fredag den 14.4.17

 

Uge 16- fra tirsdag den 18.4.17- fredag den 21.4.17

 

 For ikke tilmeldte elever koster det 70€ pr. uge for 8 timers pasning om dagen- 7.30- 15.30.

 

Hvis der er et behov henvend jer venligst til SFO- personalet.

Stormester i oplæsning på HHS

I dag blev der afholdt kvartfinalen i stormester i oplæsning 2017 på HHS. 5 elever fra vores femte klasse har stillet sig udfordringen. De skulle foran et publikum bestående af 3. , 4. , 5. og 6. klasse og  fire hårde dommer. De skulle læse op af en tekst, de selv har valgt. Oplæsningen måtte tage 3 minutter inkl. præsentation af bogen.
Jojo blev den heldige vinder efter juryen nærmest blev nød til at kaste en mønt for at udpege den dygtigste oplæser. Alle oplæser var ekstrem gode i år!!

Fototermin aflyst

På grund af stort sygefravær i klasserne bliver fototerminen aflyst. Vi regner med at kunne gennemføre fotograferingen torsdag den 23.03.17.

Stort forældremøde

Stort forældremøde for Hans Helgesen Skolens skolekreds

 

Onsdag den 08.03.17 kl. 19.30

 

Hermed indbydes Hans Helgesen Skolens forældrekreds og skolekredsens medlemmer til

 

Det store forældremøde

 

Dagsorden:

1.     Velkomst ved skoleinspektør Bjørn Kasubke

2.     ”Mobiltelefonen” oplæg ved Birte Überleer

3.     Diskussion vedr. mobiltelefoni i små grupper

4.     Skoleinspektørens og SR´s beretning

5.     Fællesrådets beretning

6.     Valg af nyt samarbejdsråd

7.     Valg af nye fællesrådsrepræsentanter

8.     Eventuelt

 

Der er tid til hygge og snak, hvor der serveres kaffe og en lille bid mad.

 

 

På Samarbejdsrådets vegne                                På skolens vegne

 

sign. Sandra Fischer                                               sign. Bjørn Kasubke

 

Digitalt nyhedsbrev

Kære forældre

 

Dansk Skoleforening for Sydslesvig udsender fra nu af en gang om måneden et digitalt nyhedsbrev.

Her kan I læse om, hvad der rører sig i jeres skole, børnehave eller vuggestue. I kan også læse om spændende projekter i naboinstitutionen og nyhedsbrevet kaster et blik på den pædagogiske udvikling nord og syd for grænsen. Nyhedsbrevet kan være dit vindue ind til, hvad der sker på uddannelsesområdet i det danske mindretal og de pædagogiske tiltag i Danmark og Tyskland, som har betydning for os i Sydslesvig. Tilmeld dig nyhedsbrevet på www.skoleforeningen.org/nyhedsbrev.

Flag på halv

På grund af Holocaust-dagen den 27. januar – Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus – har skolen flaget på halv stang i dag.